Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Ái
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/kysutamhon11
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Kỳ Lâm
Quận/huyện Huyện Kỳ Anh
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Nguyễn Huy Vũ, Lam Ngoc Nghia
Đã đưa lên 90 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1340 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 35 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 19220 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này